Har du upptäckt fukt och kondens på insida fönster och fönsterbågar?

 • Fukt och kondens på fönstren

  Vanliga problem i boendemiljön

  Nu under den kalla perioden i Sverige så är det många som uppmärksammar att det bildas imma och fukt på insida fönster och fönsterbågar. Det är ofta ett antal olika faktorer som samspelar men kondens uppstår alltid först på rummets kallaste yta eftersom det är där daggpunkten är som lägst och mättnad (100% RF) uppnås först.

  Självklart tycker vi om att sänka energikostnaderna och därför kanske skruvar ned frånluftsventilationen, stänger spaltventiler i fönstren eller skruvar igen tilluftsventilerna i ytterväggen. Det som då händer är att luftomsättningen sjunker och luftfuktigheten (% RF) stiger inne i huset. Inomhusluften bär då så mycket fukt att när luften träffar det kalla fönstret sänks temperaturen på luften och då kan den inte bära all fukt utan att kondens bildas på fönstret. I förlängningen kommer mögelprickar och tillväxt på glaslister och tätningslister.

  Generellt eftersträvas ett visst undertryck i bostaden under bruksfasen och det skapar vi med hjälp av en eller annan form av ventilationslösning. Detta för att förhindra att den varma, och ofta fuktiga inomhusluften, trycker fukt ut i konstruktionen med risk för att den når en kondenspunkt inne i ytterväggen eller vindsbjälklaget. Undertryck är även positivt för att motverka den skorstenseffekt som påverkar huset under uppvärmningssäsongen. Ett nedskruvat frånluftssystem sänker luftomsättningen och påverkar direkt kvaliteten på inomhusluften negativt samt att det tänkta undertrycket i huset försvinner.

  Fördelar för dig som husägare

  Vi spenderar runt 90% av vår tid inomhus så för en sund inomhusmiljö och för din egen hälsa, se till att du behåller en god luftomsättning även under denna kalla årstid. Du får då ett hus som fungerar som det är tänkt och undviker onödig påfrestning på ditt hus ur fuktsynpunkt. Samt har du en förekomst av radon i huset är det av yttersta vikt att luftomsättningen är på en bra nivå.

  Corroventas lösningar för en sund boendemiljö »