Kylavfuktare från Corroventa bidrar till en sund sjukhusmiljö

 • Avfuktare till hygienutrymmen under den varma sommaren

  Sommarens varma och fuktiga klimat har bidragit till ökad luftfuktighet även inomhus. Detta är särskilt problematiskt för lokaler med hygienutrymmen där det finns tuffa riktlinjer på att hålla den relativa fuktigheten under kritiska gränsvärden. Exempel på hygienutrymmen är operationssalar och förråd för steril medicinsk utrustning.

  Det är flera förrådsutrymmen på sjukhus som har visat sig ha en alltför hög luftfuktighet. I förråden påverkar fukten förpackningarna till instrumenten vilket i sin tur kan påverka steriliteten. Det finns även en infektionsrisk till följd av hög luftfuktighet då klimatet bli mer gynnsamt för tillväxt av bakterier och virus. Detta har under sommaren resulterat i att operationer fått ställas in på flera sjukhus i landet.

  ”Luftfuktigheten är hög på Visby lasarett, något som kan leda till att planerade operationer måste skjutas fram”, skriver SVT Öst. Det är främst sterilt förpackat material som påverkas negativt av fukten. Ett exempel på sådant material är proteser. Däremot kommer akuta operationer att genomföras som vanligt.

  ”Vi måste ta ställning till de operationer som kommer, om de är av akut slag eller om de går att skjuta upp”, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukvårdschef på Visby lasarett till SVT Öst.

   

  Lösningen

  Corroventa har under sommaren levererat både adsorptionsavfuktare och kylavfuktare från ES-serien till ett flertal sjukhus i Norden. Kylavfuktare fungerar bäst och mest energieffektivt i varmt och fuktigt klimat. Tack vare den inbyggda temperatur och fuktsensorn i Corroventas ES-maskin så hade man möjlighet att ställa in maskinen att jobba mot önskad relativ fuktighet utan att använda sig av någon extern hygrostat. Maskinen styr sedan själv när det är dags att avfukta och när den ska vara avstängd. I vissa fall placerades avfuktaren i utrymmen där det var ljudkänsligt. I de fallen använde man sig av maskinens tidsstyrning och satte ner maskinen i tyst läge under de timmar man önskade ett lägre ljud.

  ”Det är en kostnadseffektiv lösning och vi på Corroventa finner det mycket glädjande att kunna bidra till att en så pass viktig verksamhet som sjukvården slipper avbrott och problem som går ut över människors hälsa.”
  -Karl Jansson, Corroventas försäljningschef för Sverige, Danmark & Finland