Grattis till vår produktutvecklare Marcus – Diplomerad fuktsakkunnig

 • Nyckeln till lyckad produktutveckling

  Att förstå våra kunders vardag, vilka utmaningar de ställs inför och hur regelverk och marknadskrav förändras är oerhört viktigt och helt avgörande för att våra produkter även i framtiden skall möta behoven som finns. Vattenskadeverksamheten har, som alla vet och förstår, en stark koppling till byggsektorn som är i ständig förändring och vars fokus på energi- och miljöaspekter ständigt ökar. Detta ger förändringar i såväl konstruktioner, materialval och arbetsmetoder som i sin tur kommer att förändra behovet av avfuktningsutrustning och samtidigt förändra förutsättningarna och karaktären hos de skador som, av olika anledningar, ändå kommer att uppstå.

  Det var av dessa anledningar som vi förra hösten tog beslutet att skicka en av våra produktutvecklare, Marcus Malmström, på kurs hos Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola som är en auktoritet inom området för fuktfrågor för byggbranschen. Kursen heter Diplomerad Fuktsakkunnig och för genomförandet samarbetar Fuktcentrum här också med RISE, Research Institutes of Sweden, i Borås som tidigare var kända som SP, Statens Provningsanstalt. Tillsammans utbildar man här i såväl fuktteori och fuktberäkningar som fuktsäkerhet i byggprocessen.

  På frågan om hur han upplevt kursen svarar Marcus så här:

  ”Jag är mycket nöjd med kursen även om den var krävande med både hemuppgifter och tentamen. Det var i alla fall mycket roligt att få ytterligare kunskaper om beräkningar på fuktvandringar i material och samtidigt en uppdatering på allt som händer inom byggbranschen. Jag gick byggteknisk inriktning på gymnasiet men jag har ju kommit att arbeta med helt andra saker sedan dess så det här var mycket nyttigt och det ger ny energi i utvecklingsarbetet. Den elektronik och den mjukvara som jag är med och utvecklar ska ju passa in i det här sammanhanget så att få både mer teori, mera erfarenheter och dessutom ytterligare kontakter är ju fantastiskt kul.”

  Vi gratulerar Marcus och är stolta över att en av de 161 Diplomerade Fuktsakkunniga i Sverige är medarbetare här hos oss.