Olika typer av avfuktare

Olika typer av avfuktare - en jämförelseguide

Article in English

Vid vattenskadetorkning finns det två huvudsakliga tekniker att använda – adsorption och kylavfuktare. Vilken sort man ska välja beror på flera faktorer, såsom luftens temperatur och relativa fukt, vikten av låg energiåtgång samt en rad andra praktiska faktorer.

För att förenkla det hela kan man säga att adsorptionsavfuktare passar bättre i kallare utrymmen medan kylavfuktaren arbetar bäst i högre temperaturer med högre luftfuktighet.

Nedan listar vi vad som skiljer de olika teknikerna och dess fördelar men först reder vi ut begreppen statisk och dynamisk avfuktning.

Statisk avfuktning

När fukten samlas upp i en behållare med torkmedel kallas processen för statisk adsorptionsavfuktning. Torkmedlet tar åt sig fukten tills det är mättat och då upphör avfuktningen. Ett exempel på det är de små påsar med Silicagel som brukar följa med nya väskor och skor. Vid statisk avfuktning är effekten stor i början men avtar allteftersom torkmedlet samlar på sig fukten.

Dynamisk avfuktning

Med dynamisk avfuktning menar man att ett konstant flöde av torrluft tillförs till utrymmet. Torkmedlet regenereras kontinuerligt.

silicagel

Kul fakta:
Silicagel är en kristall som kan absorbera upp till 40% av sin egen vikt med fukt.
På grund av porstrukturen så har ett enda gram Silicagel en total inre torkyta på hela 200-700m2

porstruktur silicagel

ADSORPTIONSAVFUKTARE / SORPTIONSAVFUKTARE

 • Dynamisk avfuktning:
  I många fall ar man beroende av ett konstant flöde av torrluft, dvs. en dynamisk avfuktning. Det kan man åstadkomma med en roterande adsorptionsavfuktare och då sker regenereringsprocessen kontinuerligt. Corroventas adsorptionsavfuktare använder dynamisk avfuktningsteknik.
 • Den våta luften absorberas i en rotor med Silica gel och värms sedan upp. Fukten leds bort med våtluft via ett utlopp (se bild nedan).
 • Fungerar bättre i ouppvärmda, kallare miljöer 0–20 °C
 • Adsorptionsavfuktare är att föredra i de fall där fukt har letat sig djupt in i materialet då adsorptionstekniken torkar djupare och med lägre RF.
 • Värmer upp rummet lite extra
 • Kan användas tillsammans med turbin och vattenavskiljare när man torkar exempelvis skiktade konstruktioner
 • Luftomsättning i utrymmet bör vara 1–2 gånger per timme

Instruktionsvideo för Corroventas adsorptionsavfuktare

Avfuktningsprincip adsorption

 

 

KYLAVFUKTARE

 • Vattnet kyls ner och kondenseras för att sedan samlas i ett uppsamlingskärl (se bild nedan). Kylavfuktaren producerar alltså vatten.
 • Extra tillförsel av värme via kompressorn
 • Fungerar optimalt i områden med högre temperatur 15-30 °C
 • Enkla att installera – bara att trycka på play! Bra i de lägen när man måste komma igång med torkprocessen riktigt snabbt.
 • Kan användas tillsammans med axialfläkt AX3000
 • Luftomsättning i utrymmet bör vara 3–4 gånger per timme
 • Bra att använda i bebodda utrymmen, vid jourskador eller där det är svårt att bli av med våtluften från en adsorptionsavfuktare.

Avfuktningsprincip kylavfuktare

NEDAN SER DU INOM VILKA TEMPERATURER OCH PROCENT RELATIV FUKTIGHET RESPEKTIVE AVFUKTARE ÄR MEST EFFEKTIV

diagram avfuktare

Diagrammet ovan visar vilken typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat.

Adsorptionsavfuktareöverlägsen teknik i det röda området. Fungerar även i det gula och blå.
Adsorptionsavfuktare med kondensorfungerar i det prickade området
Kylavfuktareöverlägsen teknik i det blå området. Fungerar inte i det röda.
Gula området är en övergångszon.

diagram kapacitet avfuktare

Diagrammet ovan visar kapaciteten vid en temperatur på 20 °C. Här ser du tydliga skillnader mellan val av kylavfuktare och adsorptionsavfuktare.

diagram torrluftkvalitet avfuktare

Diagrammet ovan visar skillnad på torrluftskvaliteten vid 20 °C.

 

VILL DU LÄRA DIG MER? CORROVENTA ACADEMY ERBJUDER KURSER INOM FUKT- & TORKTEKNIK

På Corroventa Academy finns kurser både för dig som är nybörjare samt för dig som har några år i branschen. Kurserna hålls inom ämnena fukt- och torkteknik samt boendemiljö som är inriktade på fasta installationer för krypgrund, kallvind och radon.

Anmäl dig till årets seminarier »

corroventa academy logo