Krypgrundsavfuktning – En guide för husägare

 • Krypgrundsavfuktning för husägare

  Post in English

  Bor du i ett hus med krypgrund och funderar på att installera en krypgrundsavfuktare?

  Den här guiden syftar till att svara på de vanligaste frågorna som husägare har gällande krypgrundsavfuktning samt beskriva vad det innebär konkret för dig som husägare.

  Hur monteras krypgrundsavfuktaren?

  Markytan i krypgrunden rensas från allt organiskt material och täcks sedan med en plastfolie för att förhindra fuktavdunstning från markytan. Därefter kommer alla ventiler och sprickor att tätas. Krypgrundsavfuktaren installeras genom att fästas så högt upp som möjligt på väggen i krypgrunden.

  avfuktare i krypgrund installation

  Krypgrundsinstallationen styrs via en hygrostat som är ansluten till avfuktaren i krypgrunden, Via en trådlös kontrollpanel, HomeVision®, inne i huset kan installationen övervakas och vid behov styras.
  Kontrollpanelen visar rådande temperatur och luftfuktighet i krypgrunden, värden som kommer från hygrostatdelen. Den visar även driftsstatus och tillåter användaren att ändra inställningar. Driftsdata som temperatur, luftfuktighet drifttider mm. sparas på ett USB-minne i kontrollpanelen, vilket möjliggör uppföljning av installationen.

  Genom inbyggda larmfunktioner uppmärksammas användaren på eventuella driftsstörningar och systemet påminner också automatiskt om den årliga servicen. Allt för att säkerställa att funktionen upprätthålls och att skador på fastigheten undviks.

  Larmfunktionen varnar om fuktklimatet i krypgrunden överskrider gränsvärden.

  HomeVision® Pro ger möjligheten att styra avfuktaren mot mögelindex, vilket för vissa installationer och förhållanden ytterligare kan sänka energiförbrukningen. Användaren av HomeVision® Pro kan också styra fläktdriften och dessutom studera grafisk presentation av de senaste tolv månadernas driftstid, genomsnittlig temperatur och genomsnittlig luftfuktighet.

  Så här ser HomeVision®-panelen ut som installeras inne i huset:

  panel till styrsystem för krypgrundsavfuktare

  Och så här ser hygrostatdelen ut som installeras nere i krypgrunden:

  hygrostat till krypgrundsavfuktare

  Så här ser det ut nere i krypgrunden:

  krypgrundsavfuktare i krypgrund

  Manövrering av HomeVision® Pro

  HomeVision® Pro har ett lättanvänt användargränssnitt med en display och tre mjukvarustyrda knappar. Mjukvarustyrningen innebär att knapparnas respektive funktioner varierar med aktuell meny för att manövrerandet skall vara så enkelt som möjligt. De menyer som förekommer finns avbildade nedan med undantag av larmindikeringar och påminnelser. Från statusvyn nås inställningsmöjligheter via setupknappen i mitten. Med hjälp av pilknapparna presenteras drifts-, temperatur- och luftfuktighetsstatistik. I statistikvyerna är den första stapeln från vänster innevarande månad och denna följs sedan av förra kalendermånaden och så vidare.

  Status vy:

  status vy för homevision styrsystem i krypgrund

  Med hjälp av pilknapparna presenteras drifts-, temperatur- och luftfuktighetsstatistik som du kan följa månad för månad. I statistikvyerna är den första stapeln från vänster innevarande månad och denna följs sedan av förra kalendermånaden och så vidare.

  statistik vy homevision styrsystem i krypgrund

  temperatur vy homevision styrsystem i krypgrund

  Tidsvy homevision styrsystem i krypgrund

  Vanliga frågor om krypgrundsavfuktning

  Vilken nivå av luftfuktighet är panelen inställd på?

  Fabriksinställningen på HomeVision är 65 % (+/- 4%) relativ fuktighet vilket innebär att avfuktaren startar automatiskt vid 69% RF och slår av vid 61% RF.

  Kan man installera en krypgrundsavfuktare på egen hand?

  Vi rekommenderar inte att man installerar en avfuktare på egen hand utan att man tar kontakt med någon av våra rekommenderade installatörer. Kontakta oss för information om dessa.

  Måste jag själv hålla koll på klimatet i krypgrunden via panelen?

  Du behöver inte hålla koll då systemet håller koll på det åt dig. Om systemet larmar så bör du kontakta din installatör som får komma och se över installationen.

  Jag behöver en krypgrundsavfuktare, hur hittar jag er återförsäljare?

  Kontakta oss på 036-37 12 00 så hänvisar vi dig till våra godkända installatörer baserat på din bostadsort.

  Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor om hur krypgrundsavfuktning fungerar och vad det innebär för dig som husägare. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss eller någon av våra återförsäljare.

  Ladda ner denna guide här »