Turbiner

  • T2 ES

    T2 ES är konstruerad för de mindre torkjobben, med en luftmängd på 180m3/h. Den har digital styrning och kan övervakas på distans med SuperVision®.

  • T4 ES

    T4 ES är konstruerad för både små och stora torkjobb, med en luftmängd på 300 m3/h. Den har digital styrning och kan övervakas på distans med SuperVision®.

  • T2

    Turbin T2 har analog styrning kan leverera en luftmängd på 180 m3/h. Den är konstruerad för små till medelstora avfuktningsuppdrag.