Metoder för skadetorkning

Vid torkning av vattenskada och fuktskador finns en rad olika torktekniker att tillgå. Varje vattenskada är unik och lösningen på problemet är nästan aldrig densamma. Den beror bland annat på hur skadan ser ut, om den är liten eller stor, vilka typer av material som skall avfuktas, byggkonstuktionens utformning samt inte minst vilka krav som ställs på torktid, ljudnivåer, energiförbrukning m.m.

Produkter för olika torkmetoder och material

När du råkar ut för en översvämning eller vattenskada finns det effektiva produkter och metoder som kan vara till stor hjälp. Vi på Corroventa erbjuder dig både rätt kunskap och utrustning för att så snabbt och effektivt som möjligt torka vattenskadan. Våra avfuktare, turbiner och kringutrustning är konstruerade för att varje fuktskada ska kunna torkas säkert, utan att störa omgivningen och med så kort torktid som möjligt. Klicka här om du är nyfiken på vad våra kunder tycker om våra produkter och lösningar.

Oavsett om dig rör sig om en vattenskada i en källare eller ett badrum kan vi hjälpa dig.

7 olika metoder för skadetorkning

De här olika metoderna erbjuder Corroventa:

 • Trycktorkning
 • Sugtorkning
 • Push-pull metoden
 • Bjälklagstorkning
 • Inplastning
 • Rumsavfuktning
 • Byggavfuktning och torkning av jourskador

Läs mer här nedan om hur de fungerar:

 • Trycktorkning

  Trycktorkning är en av de effektivaste och snabbaste metoderna på marknaden för att torka skiktade konstruktioner.

 • Sugtorkning

  Sugtorkning ska alltid användas som ett första steg vid torkning av flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen.

 • Push-pull metoden

  Push-pull metoden är en effektiv torkmetod, som minimerar risken att partiklar från konstruktionen sprids i luften i boendemiljön.

 • Bjälklagstorkning

  Ett av de effektivaste sätten att torka isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination.

 • Inplastning

  Optimera torkresultatet med hjälp av grundlig inplastning.

 • Rumsavfuktning

  En avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela rummet, så att samtliga ytor torkas.

 • Byggavfuktning och torkning av jourskador

  Vid stora byggnader med mycket fukt som ska torkas ut är det i många fall effektivare att använda en stor avfuktare istället för flera mindre.

 • Köpa eller hyra?

  Vi erbjuder ett flexibelt samarbete med fyra olika typer av affärsmodeller där du helt enkelt får välja den som passar er bäst. Vill du till exempel köpa utrustningen, hyra under en bestämd tidsperiod eller passar kanske leasing bättre?

  Läs mer om de fyra alternativen här.